Sinof PPS

Sinof PPS

PPS står för polyfenylensulfid och är en semi-kristallin termoplast. Utmärkande för PPS är dess goda värmebeständighet, krypegenskaper samt utmärkta kemikaliebeständighet mot såväl organiska som oorganiska lösningar.
Användandet av PPS i sin naturliga form är begränsad på grund av plastens mindre bra mekaniska egenskaper. Därför tillsätts oftast glasfiber för att förbättra materialet.
PPS används i flera olika branscher, såsom fordons-, maskin-, VVS- och läkemedelsindustrin. Exempel på applikationer som tillverkas av materialet är växlar, ventiler, rör, pumpar samt bränsle- och bromssystem. Polymeren kan även på grund av sin goda värme- och kemikaliebeständighet användas till olika slags applikationer inom elektronikbranschen. PPS används därför ofta för tillverkning av isolatorer, kontaktskenor och anslutningar.
Huvudsakliga egenskaper:

● Exceptionellt hög styvhet och hårdhet upp till 80° C
● Goda krypegenskaper
● God värmebeständighet
● Utmärkt kemikaliebeständighet mot lösningsmedel och syror
● Flamskyddad utan några tillsatser
● God dimensionsstabilitet
● Flyter bättre än de flesta andra högtemperatur material
● Goda elektrisk isolering
● Glasomvandlingstemperatur på 85-90° C
● Smältpunkt på 280-290° C

Några mindre bra egenskaper:
● Ej beständig mot oxiderande syror (t.ex. salpetersyra)
● Begränsad slagtålighet
● Begränsade möjligheter att färga in

MaterialFamilj

PPS

leverantör

Bransch

error: