CABELEC®

CABELEC®

CABELEC® är namnet på en serie plastmaterial som leder elektricitet. Det är mycket kvalitativa kompounder som möjliggör användning av plaster i applikationer som kräver elektrisk ledningsförmåga. CABELEC® förekommer både som färdig kompound och i form av koncentrat som kan blandas med lämpligt material för önskad ledningsförmåga.

CABELEC® används vid tillverkning av produkter med ESD-krav för att eliminera skador eller störningar från statisk elektricitet. Vanliga sådana användningsområden är till exempel bränslesystem och för att skydda känsliga elektronikprodukter. Fler applikationsområden är i miljöer med explosionsrisk.

CABELEC® består av en polymermatris med inblandning av konduktiv carbon black eller kimrök. Kolatomerna i material bildar ett sammanhängande nätverk som gör att materialet leder elektricitet. Vid bearbetning av materialen i formsprutnings- eller extruderingsprocessen är det viktigt att inte materialet skjuvas för mycket för att bibehålla materialets ledande egenskaper på slutprodukten.

Hitta din datablad här >

MaterialFamilj

Konduktiva kompound

leverantör

error: