Regnskogsföreningen

Regnskogsföreningen-slider-1140x445

 

Tack vare Ertecos generösa bidrag kan Regnskogsföreningen driva stora projekt i Amazonas; projekt som i nuläget skyddar regnskog motsvarande nästan 2/3 av Sveriges yta. Klicka här för att ta del av hela artiklen på Regnskogförenings hemsida. 

Stödet från Erteco möjliggör ett projekt i världens största sammanhängande område med tropisk regnskog som är avsett att skyddas ‒ Karibkorridoren. Området motsvarar två tredjedelar av Sveriges yta och finns i den norra delen av brasilianska Amazonas. Projektet stärker ett antal urfolksstammar i Karib, så att de kan utvecklas efter sina behov och motstå aktörer som vill åt deras naturresurser.

 

Det finns ett hundratal urfolksbyar i Karib. Från luften syns varje by som en liten fläck omgiven av ett oändligt grönt hav av regnskog. Urfolken har små odlingar närmast byn, medan jakt, fiske och olika slags kulturell användning av markerna bedrivs längre bort. Urfolken är de bästa beskyddarna av skogen; medvetna och organiserade urfolk fungerar som omutbara beskyddare av det som länge varit deras land. De är försvagade efter tragedin i mötet med det vita samhället, då upp till 90% av människorna i varje stam dog av sjukdomar. Den gamla organisationsformen med stamäldsten fungerar dåligt i den nya tiden och kontakten med storsamhället.

Projektet har tre huvudkomponenter:
  1. Att stärka urfolks organisationer, i allt från utbildning av ungdomar i grundläggande föreningsskötsel, till exempel datorkunskap, och träning för urfolksledare i projektskötsel till förberedelser inför möten med myndigheter och nätverksbyggande mellan stammarna i Karib.
  2. Det är ett stort ansvar för urfolken att skydda och sköta sina enorma territorier. Projektet innefattar sådant som framtagandet av planer för byarnas naturresursskötsel, utbildning till miljöbevakare och patrullering/bevakning.
  3. Påverka de omgivande kommunerna, med tiotusentals invånare, så att urfolkens land respekteras. Detta uppnås bland annat genom att en särskilt viktig kommun utvecklar ett miljöpilotprojekt med sådant som en miljöplan som innefattar delar av urfolks planer för naturresursskötsel, genom att få ett verkningsfullt deltagande av urfolk i relevanta kommunala råd och genom att kartera urfolksmarkens ekosystemtjänster till kommunen, till exempel jämn vattentillgång.
Mer information om Karibprojektet:
Klicka här för mer information om Ertecos miljöengagemang

Läs också

error: