NR PEFC

Naturgummi kan användas i många olika slags applikationer. 40 % av allt gummi som används i industrin härstammar från gummiträdet, hevea brasiliensis.. För att kunna utnyttja alla de potentiella fördelar , som naturgummi har, krävs kunskap och kvalificerad expertis. Weber -Schaer står sig starka I dessa avseenden, med sina runt 140 års erfarenhet I bagaget.

Genom systematisk kontroll av allt inkommande gods, har Weber-Schaer byggt upp en utmärkt kännedom om produkternas kvalitetsnivå.

Weber – Schaers teknikavdelning, med sina erfarna kemister och kemiingenjörer, har den erfarenhet och kunskap som behövs, för att ge värdefulla råd, när det gäller att välja rätt kvalitet till Era speciella applikationer.

Weber-Schaer arbetar nära tillsammans med ett brett nätverk av utvalda gummiproducenter och genom regelbunden kommunikation med producenterna, säkrar vi kvalitetsnivån hos naturgummit och erhåller samtidigt direkt koppling till pågående och avslutade nyutvecklingar.

Denna kunskap delar vi med våra kunder.

Vår omfattande lagerhållning av hela sortimentet av NR produkter säkrar kunderna för den absolut nödvändiga tillgängligheten av denna naturprodukt.  Produktionen är ständigt utsatt för säsongssvängningar och dessutom krävs en transporttid på 4-5 veckor före ankomst till Europa.

PEFC-Certifiering

Idag är hållbarhet och transparens, spårbara leveranskedjor och rättvisa arbetsvillkor av avgörande betydelse. Handeln med naturgummi är inget undantag.

Erteco Rubber & Plastics är PEFC-certifierade och därför kvalificerade att erbjuda hållbart producerat naturgummi.

Ett aktivt engagemang är något som ligger oss varmt om hjärtat. Med ett engagemang på hög nivå främjar vi utvecklingen av hållbart producerade produkter inom våra affärsområden

error: