Waxer

Vaxer fungerar i den oförnätade gummiblandningen som ett processhjälpmedel och i den färdigvulkaniserade produkten, efter migrering ut i ytskiktet, som en fysikalisk skyddsbarriär mot ozonnedbrytning. Kombineras vaxer även med tillsats av aminbaserade antioxidanter, så bär vaxerna dessa aminbaserade kemikalier , ut i vulkanisatets ytskikt och förstärker ozonskyddseffekten ytterligare. De olika vaxerna är skräddarsydda för att optimeras till specifika polymerer samt ge optimal skyddseffekt inom olika temperaturintervall.

Material

ANTIOZONE

Leverantör

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: