Specialkimrök

I denna grupp ingår Termisk kimrök och Lamp kimrök.

Termisk kimrök, grå svarta pellets,  har en mycket liten yta samt låg struktur, som skapar förutsättningar för användning av höga tillsatshalter. Vid användning av Termisk kimrök (N990) erhålles vulkanisat med låg sättning, hög elasticitet, låg permeabilitet gentemot gaser och låg compound viskositet. Mekaniska egenskaper är på en lägre nivå då denna kimrökstyps förstärkningsförmåga är begränsad. Vanliga blandningsapplikationer är för cellgummi, packningar av olika slag samt för t.ex vindrutetorkarblad. N990 är dessutom den vanligaste kimrökstypen i FKM blandningar.

Lampkimrök, Luvomaxx LB/P, har en liten partikelyta och en relativt hög struktur. Den breda partikelstorleksfördelningen i kombination med den höga strukturen/låga partikelytan ger  gummiblandningen utmärkta processegenskaper och extruderade profiler karaktäriseras av spegelblank ytstruktur. Luvomaxx LB/P innehåller, vs vanliga ugnskimrökstyper väldigt låga PAH halter, på nivåer som är jämförbara med den på FDA listan $177.2600 upptagna kanalkimröken.

Material

bbc
KLAREX
LUVOMAXX® Thermal black grades
LUVOMAXX® Lamp black grades

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: