Formsläppmedel

Appliceras på formytor f.a underlätta gummiproduktens avlägsnande vid avformning samt förhindra avsättningar av materialrester på formytor och därmed reducera formnedsmutsning.

Material

VANFRE®
diamond cote

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: