Special kemikalier – Jäsmedel

Kemikalier med särskild effekt, antingen i processen eller i produkters funktion. I denna grupp befinner sig:

  • Jäsmedel. Sönderdelas, vid förhöjd temperatur under gasavspjälkning, huvudsakligen koldioxid, kväve, bikarbonat och ammoniak, för framställning av cell- och svamp gummi/plast. Rekommenderad dosering 2-8 phr beroende på önskad effekt och typ av jäsmedel.

Material

LUVOMAXX®
LUVOPOR®

Leverantör

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: