Åldringsskydd

Är ett samlingsnamn för tillsatsämnen, som motverkar nedbrytning av polymerer genom värme, solljus, flexning, ozon, koppar o.s.v.
Åldringsskydd kan grovt indelas i 2 st huvudgrupper. De aminbaserade varianterna ger missfärgning, men har som regel en utmärkt skyddseffekt, inte bara mot termooxidativ värmeåldring utan även när det gäller andra nedbrytningsmekanismer typ ozon och UV.
De fenolbaserade typerna ger ofta bra skydd mot oxidativ nedbrytning vid värmeåldring och t.ex flexutmattning. Några varianter fungerar också som UV stabilisatorer. De fenolbaserade varianterna ger som regel minimala missfärgningseffekt och några av dem är upptagna på FDA kravlistan § 177.2600 chapter XXI.

Utöver dessa båda huvudtyper finns det även derivat av imidazoler, ditiokarbamater och fosfiter.

Material

AGERITE®
VANOX®
VAROX®

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: