Acceleratorer

Acceleratorer styr hur snabbt ett gummimaterial börja vulkanisera (anvulkanisera) samt hur själva utvulkaniseringsförloppet, efter anvulkaniseringen sker. Acceleratorer tillsätts oftast i gummiblandningen i kombination av flera. Vissa har primär och andra har sekundäreffekt. De senare påverkar ofta de förra via reaktionssynergism.

Standard acceleratorer
I denna grupp hamnar alla acceleratorer som inte har förmåga att spjälka svavel vid uppvärmning och under vulkanisering. Här hittar vi t.ex sulfenamider, tiazoler, ditiokarbamater, guanidiner och tiofosfater.

Svavelavgivande acceleratorer
Dessa acceleratorer har förmåga att spjälka reaktivt svavel under vulkaniseringen. Vissa av dem kan, vid tillräckligt höga doseringar i gummiblandningarna, fungera både som accelerator och tvärbindningsmedel. Används dessa acceleratorer i gummiblandningar används vanligtvis även låga halter av tillsatt elementärt svavel, i dessa compounds. Sådana vulksystem benämns ofta för EV/semi EV system och ger vulkanisat med låg sättning, bra värmeåldring samt snabb utvulkning. Baksidan är sämre flex och utmattningsegenskaper hos vulkanisatet.

De flesta av dessa acceleratorer genererar, tyvärr, nitrosoaminer under vulkprocessen.

Vanliga acceleratorer i denna grupp är olika typer av tiuramer.

Material

AMYL ZIMATE®
BUTYL ZIMATE®
BUTYL ZIMATE® SG
CURE-RITE®

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: