GDPR

Behandling av personuppgifter

Erteco behandlar personuppgifter i enlighet med EU General Data Protection Regulation 2016/679. Till personuppgifter räknas till exempel kontaktuppgifter till kunder och leverantörer vilka behövs för att leva upp till ingångna avtal och överenskommelser. Ertecos behandling av personuppgifter sker i linje med vår Integritetspolicy.

Om du har frågor gällande hur Erteco lagrar och behandlar personuppgifter, kontakta oss: info@erteco.se

error: