Specialkemikalier – Sealer

Kemikalier med särskild effekt, antingen i processen eller i produkters funktion. I denna grupp befinner sig: Sealer – kemikalier som försluter eller förseglar ytor  

Specialkemikalier – Fuktabsorbenter

Kemikalier med särskild effekt, antingen i processen eller i produkters funktion. I denna grupp befinner sig:   h) Fuktabsorbenter. Reagerar med fukt, så att oönskad blåsbildning elimineras. Används med fördel vid trycklös vulkanisering t.ex CV.  

Ljusa fyllmedel

Används som utdrygningsmedel i svarta gummiblandningar och som utdrygnings/förstärkningsmedel i ljusa material. Ljusa fyllnadsmedel består huvudsakligen av kiselsyra, olika varianter av silikater och krita. Vissa är ytbehandlade för att förbättra dispersion alt fysikaliska egenskaper. Denna grupp omfattas även av olika varianter av aluminiumhydroxid och magnesiumhydroxid, som företrädesvis används i höga halter (150-300 phr) i gummiblandningar […]

Specialkemikalier

Kemikalier med särskild effekt, antingen i processen eller i produkters funktion. I denna grupp befinner sig: a) Jäsmedel Sönderdelas, vid förhöjd temperatur under gasavspjälkning, huvudsakligen koldioxid, kväve, bikarbonat och ammoniak, för framställning av cell- och svamp gummi/plast. Rekommenderad dosering 2-8 phr beroende på önskad effekt och typ av jäsmedel. b) Fördröjningsmedel, s.k retarders. Retarderar vulkreaktionen […]

Kiseldioxid precipated

Kemikalier med särskild effekt, antingen i processen eller i produkters funktion. I denna grupp befinner sig:   Precipated Kiseldioxid – Vitt fyllmedel med viss förstärkande effekt.

error: